We współczesnym świecie jedną z najważniejszych sił napędowych rozwoju stanowią innowacje.
Według Europejskiego Urzędu Patentowego na Świecie powstaje rocznie ponad 1,6 mln wynalazków, a liczba ta każdego roku zwiększa się o 10-12%. Umiejętność łączenia świata nauki z praktyką gospodarczą posiadają jednak tylko nieliczni.

Oferowane rozwiązania i zaawansowane technologie w nich zastosowane często przekraczają rzeczywiste oczekiwania zamawiających, tym samym stają się nieadekwatne do potrzeb konsumentów, instytucji i przedsiębiorstw.
Zdolność zrozumienia potrzeb i rzeczywistości procesów oraz stworzenie dla nich odpowiednich, a zarazem intuicyjnych rozwiązań to największe wyzwanie stojące przed firmą OpenOne.